"Future release" — Słownik kolokacji angielskich

Future release kolokacja
Popularniejsza odmiana: future release
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Przyszłe zwolnienie
  1. future przymiotnik + release rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    We generally just about cover costs, anything else funds future releases.