"future need" — Słownik kolokacji angielskich

future need kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyszła potrzeba
  1. future przymiotnik + need rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He decided to keep it against a future need and get some sleep.

    Podobne kolokacje: