Roczny kurs BUSINESS ENGLISH -50%Szlifuj język biznesu w wygodnej aplikacjiSPRAWDŹ >>

"special need" — Słownik kolokacji angielskich

special need kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): specjalna potrzeba
  1. special przymiotnik + need rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Just out of interest, what are your children's special needs.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo