BLACK FRIDAY -50%.Kurs eTutor angielski -50% tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"special" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

special przymiotnik

special + rzeczownik
Kolokacji: 901
special issue • special interest • special effect • special force • special event • special edition • special election • special team • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
1. special issue = numer specjalny, wydanie specjalne special issue
6. special edition = wydanie specjalne, specjalna edycja special edition
9. special occasion = specjalna okazja, szczególna okazja special occasion
13. special assistant = asystent do specjalnych poruczeń special assistant
  • Just out of interest, what are your children's special needs.
  • People who had special needs were brought to the church.
  • They have 2 to 3 years more training to meet the special needs of these age groups.
  • An outside stand is available for people with special needs.
  • They may also offer care for children with special needs.
  • More resources are also needed for the school to provide support to students who have special needs.
  • Now it is available only for children with special needs.
  • Parents whose children have special needs could use this kind of support even more.
  • We have talked a bit about people with special needs.
  • We'd have no idea what that was, and I've been working with special needs for a long time.
18. special place = szczególne miejsce special place
19. special session = sąd na sesji nadzwyczajnej, sesja nadzwyczajna, sąd specjalny special session
20. special agent = agent specjalny (agent do zadań specjalnych) special agent
26. special counsel = specjalny prokurator (stanowisko w amerykańskim systemie prawnym) special counsel
28. special status = szczególny status special status
38. special significance = szczególne znaczenie special significance
40. special privilege = szczególny przywilej special privilege
45. special meaning = specjalne znaczenie special meaning
46. special effort = specjalny wysiłek special effort
49. special permit = specjalne zezwolenie special permit
51. special talent = specjalny talent special talent
53. special concern = szczególne zainteresowanie special concern
56. special thanks = szczególne podziękowania special thanks
59. special focus = szczególny nacisk special focus
63. special favor = szczególna przysługa special favor
64. special ceremony = specjalna ceremonia special ceremony
68. special bond = specjalna więź special bond
69. special tool = specjalne narzędzie special tool
70. special diet = ulubiona dieta special diet
74. special meeting = specjalne spotkanie special meeting
78. Special Branch = wydział specjalny wydział londyńskiej policji metropolitalnej Special Branch
79. special responsibility = szczególna odpowiedzialność special responsibility
81. special importance = szczególne znaczenie special importance
82. special note = specjalna notatka special note
83. special master = specjalny asystent sędziego special master
84. special case = szczególny przypadek (zagadnienie prawne przekazane na wniosek stron do rozpatrzenia przez sąd) special case
85. special kind = szczególny rodzaj special kind
86. special type = specjalny typ special type
87. special rule = specjalna zasada special rule
88. special care = szczególna ostrożność w ruchu drogowym special care
92. special train = specjalny pociąg special train
93. special duty = cło specjalne special duty
94. special role = szczególna rola special role
95. special fund = specjalny fundusz special fund
96. special quality = szczególna jakość special quality
97. special panel = specjalny panel special panel
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 152
przysłówek + special
Kolokacji: 5
pretty special • most special • truly special • particularly special • somewhere special
special + przyimek
Kolokacji: 10
special about • special to • special on • special for • special in • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.