BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"special" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

special przymiotnik

special + rzeczownik
Kolokacji: 901
special issue • special interest • special effect • special force • special event • special edition • special election • special team • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
1. special issue = numer specjalny, wydanie specjalne special issue
6. special edition = wydanie specjalne, specjalna edycja special edition
9. special occasion = specjalna okazja, szczególna okazja special occasion
13. special assistant = asystent do specjalnych poruczeń special assistant
18. special place = szczególne miejsce special place
19. special session = sąd na sesji nadzwyczajnej, sesja nadzwyczajna, sąd specjalny special session
20. special agent = agent specjalny (agent do zadań specjalnych) special agent
26. special counsel = specjalny prokurator (stanowisko w amerykańskim systemie prawnym) special counsel
28. special status = szczególny status special status
38. special significance = szczególne znaczenie special significance
40. special privilege = szczególny przywilej special privilege
45. special meaning = specjalne znaczenie special meaning
46. special effort = specjalny wysiłek special effort
49. special permit = specjalne zezwolenie special permit
  • Special Olympics programs are available for athletes free of charge.
  • Special Olympics is an important aspect of the athletics department.
  • This was the first Special olympics world games that included unified sports.
  • In 2011, she was added to the board of the Special Olympics.
  • Chicago was also the first host of the Special Olympics in 1968.
  • What is better than winning 1st place at the Special Olympics?
  • Special Olympics competitions are open to athletes ages 8 and up.
  • Also, the Special Olympics do not announce anyone who's lost a race.
  • It is hard to say just how much taking part in the Special Olympics may change the lives of the athletes when they return home.
  • Last year, she won three medals in the Special Olympics.
51. special talent = specjalny talent special talent
53. special concern = szczególne zainteresowanie special concern
56. special thanks = szczególne podziękowania special thanks
59. special focus = szczególny nacisk special focus
63. special favor = szczególna przysługa special favor
64. special ceremony = specjalna ceremonia special ceremony
68. special bond = specjalna więź special bond
69. special tool = specjalne narzędzie special tool
70. special diet = ulubiona dieta special diet
74. special meeting = specjalne spotkanie special meeting
78. Special Branch = wydział specjalny wydział londyńskiej policji metropolitalnej Special Branch
79. special responsibility = szczególna odpowiedzialność special responsibility
81. special importance = szczególne znaczenie special importance
82. special note = specjalna notatka special note
83. special master = specjalny asystent sędziego special master
84. special case = szczególny przypadek (zagadnienie prawne przekazane na wniosek stron do rozpatrzenia przez sąd) special case
85. special kind = szczególny rodzaj special kind
86. special type = specjalny typ special type
87. special rule = specjalna zasada special rule
88. special care = szczególna ostrożność w ruchu drogowym special care
92. special train = specjalny pociąg special train
93. special duty = cło specjalne special duty
94. special role = szczególna rola special role
95. special fund = specjalny fundusz special fund
96. special quality = szczególna jakość special quality
97. special panel = specjalny panel special panel
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 152
przysłówek + special
Kolokacji: 5
pretty special • most special • truly special • particularly special • somewhere special
special + przyimek
Kolokacji: 10
special about • special to • special on • special for • special in • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.