BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"special" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

special przymiotnik

special + rzeczownik
Kolokacji: 901
special issue • special interest • special effect • special force • special event • special edition • special election • special team • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
1. special issue = numer specjalny, wydanie specjalne special issue
6. special edition = wydanie specjalne, specjalna edycja special edition
9. special occasion = specjalna okazja, szczególna okazja special occasion
  • Because he had a special guest in his home, perhaps?
  • I would like you to meet our very special guests from China.
  • In the video game box, she is said to be a special guest.
  • A number of special guests are expected to be announced in the coming weeks.
  • The band's shows have so far been known for including special guests.
  • Through the years special guest have been asked to make an appearance.
  • For the second series the number of special guests was reduced to two.
  • On the last day of the manager's conference there was a special guest during the meeting.
  • Loving life in the south with great music and special guests.
  • He has appeared as a special guest at station events.
13. special assistant = asystent do specjalnych poruczeń special assistant
18. special place = szczególne miejsce special place
19. special session = sąd na sesji nadzwyczajnej, sesja nadzwyczajna, sąd specjalny special session
20. special agent = agent specjalny (agent do zadań specjalnych) special agent
26. special counsel = specjalny prokurator (stanowisko w amerykańskim systemie prawnym) special counsel
28. special status = szczególny status special status
38. special significance = szczególne znaczenie special significance
40. special privilege = szczególny przywilej special privilege
45. special meaning = specjalne znaczenie special meaning
46. special effort = specjalny wysiłek special effort
49. special permit = specjalne zezwolenie special permit
51. special talent = specjalny talent special talent
53. special concern = szczególne zainteresowanie special concern
56. special thanks = szczególne podziękowania special thanks
59. special focus = szczególny nacisk special focus
63. special favor = szczególna przysługa special favor
64. special ceremony = specjalna ceremonia special ceremony
68. special bond = specjalna więź special bond
69. special tool = specjalne narzędzie special tool
70. special diet = ulubiona dieta special diet
74. special meeting = specjalne spotkanie special meeting
78. Special Branch = wydział specjalny wydział londyńskiej policji metropolitalnej Special Branch
79. special responsibility = szczególna odpowiedzialność special responsibility
81. special importance = szczególne znaczenie special importance
82. special note = specjalna notatka special note
83. special master = specjalny asystent sędziego special master
84. special case = szczególny przypadek (zagadnienie prawne przekazane na wniosek stron do rozpatrzenia przez sąd) special case
85. special kind = szczególny rodzaj special kind
86. special type = specjalny typ special type
87. special rule = specjalna zasada special rule
88. special care = szczególna ostrożność w ruchu drogowym special care
92. special train = specjalny pociąg special train
93. special duty = cło specjalne special duty
94. special role = szczególna rola special role
95. special fund = specjalny fundusz special fund
96. special quality = szczególna jakość special quality
97. special panel = specjalny panel special panel
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 152
przysłówek + special
Kolokacji: 5
pretty special • most special • truly special • particularly special • somewhere special
special + przyimek
Kolokacji: 10
special about • special to • special on • special for • special in • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.