Roczny kurs TRAVEL ENGLISH -50%Tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"basic need" — Słownik kolokacji angielskich

basic need kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): elementarna potrzeba
  1. basic przymiotnik + need rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Every person has the same basic needs for the body.

powered by  eTutor logo