"future State" — Słownik kolokacji angielskich

future State kolokacja
Popularniejsza odmiana: future state
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyszłe państwo
  1. future przymiotnik + State rzeczownik
    Luźna kolokacja

    No word has been given on the current or future state of the label.

    Podobne kolokacje: