"future war" — Słownik kolokacji angielskich

future war kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyszła wojna
  1. future przymiotnik + war rzeczownik
    Silna kolokacja

    Less trouble than going to the caves during future wars.

    Podobne kolokacje: