"future relationship" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyszłe stosunki
  1. future przymiotnik + relationship rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    "What models are we talking about for a future relationship with Afghanistan?"