"future employment" — Słownik kolokacji angielskich

future employment kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyszłe zatrudnienie
  1. future przymiotnik + employment rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    "So we thought you might have some ideas for future employment," Mooner said.