"future cost" — Słownik kolokacji angielskich

future cost kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyszły koszt
  1. future przymiotnik + cost rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I believed that we should assess the future cost of the whole social security system, and make any necessary changes now.

    Podobne kolokacje: