"future behavior" — Słownik kolokacji angielskich

future behavior kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyszłe zachowanie
  1. future przymiotnik + behavior rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    It may be in response to a past experience and can influence future sexual behaviour.

    Podobne kolokacje: