"future president" — Słownik kolokacji angielskich

future president kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyszły prezydent
  1. future przymiotnik + president rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The father, however, had an early influence on the future president.