"future payment" — Słownik kolokacji angielskich

future payment kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyszła zapłata
  1. future przymiotnik + payment rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He said that they also expected to share thousands of dollars in future payments.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo