"future King" — Słownik kolokacji angielskich

future King kolokacja
Popularniejsza odmiana: future king
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyszły Król
  1. future przymiotnik + king rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    At the nursing home, he is a once and future king.

    Podobne kolokacje: