"future earnings" — Słownik kolokacji angielskich

future earnings kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyszły profit
  1. future przymiotnik + earnings rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    When all future earnings were considered, the study said the full economic loss to the 2,228 people who died and their survivors was $2.9 billion.

powered by  eTutor logo