"future mission" — Słownik kolokacji angielskich

future mission kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyszła misja
  1. future przymiotnik + mission rzeczownik
    Silna kolokacja

    Future missions to these places may find some form of life.

powered by  eTutor logo