"future case" — Słownik kolokacji angielskich

future case kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sprawa o przyszłość
  1. future przymiotnik + case rzeczownik
    Silna kolokacja

    After all, what could make it the senators' business how he plans to rule in a future case?

    Podobne kolokacje: