"future expansion" — Słownik kolokacji angielskich

future expansion kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyszły rozwój
  1. future przymiotnik + expansion rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    There are also plans for future expansion of the system.