"Future research" — Słownik kolokacji angielskich

Future research kolokacja
Popularniejsza odmiana: future research
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Przyszłe badania
  1. future przymiotnik + research rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Instead, they said, future research should look at what may be going wrong when the practice is done in the field.