"future governor" — Słownik kolokacji angielskich

future governor kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyszły gubernator
  1. future przymiotnik + governor rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Among you may be a future governor of this great state.