"future income" — Słownik kolokacji angielskich

future income kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dochody przyszłych okresów
  1. future przymiotnik + income rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The plan would provide grants to students who promise to pay back a percentage of their future income.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo