"Future mission" — Słownik kolokacji angielskich

Future mission kolokacja
Popularniejsza odmiana: future mission
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Przyszła misja
  1. future przymiotnik + mission rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Future missions to these places may find some form of life.

powered by  eTutor logo