"Future Generation" — Słownik kolokacji angielskich

Future Generation kolokacja
Popularniejsza odmiana: future generation
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Przyszłe pokolenie
  1. future przymiotnik + generation rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Future generations of men, women and children will give thanks to you.

podobne do "Future Generation" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "Future Generation" po angielsku — Słownik polsko-angielski

rzeczownik