"przyszłe pokolenia" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przyszłe pokolenia" po polsku

przyszłe pokolenia

rzeczownik
  1. future generations  
    We must care for future generations and the quality of their education. (Musimy zadbać o przyszłe pokolenia i jakość ich wykształcenia.)
    To save future generations, we need to stop the war now. (Aby chronić przyszłe pokolenia, musimy zakończyć wojnę już teraz.)
  2. posterity

powered by  eTutor logo