"future activity" — Słownik kolokacji angielskich

future activity kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyszła działalność
  1. future przymiotnik + activity rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    This theory will be the basis of all future activities in both the party and the gang.