"future performance" — Słownik kolokacji angielskich

future performance kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyszłe przedstawienie
  1. future przymiotnik + performance rzeczownik
    Silna kolokacja

    Make sure the information is considered by relevant people in the business because it will provide the benchmark for future performance.