"future season" — Słownik kolokacji angielskich

future season kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyszła pora roku
  1. future przymiotnik + season rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    As a result, the owners decided not to participate in future seasons of the show.

    Podobne kolokacje: