"Future prospect" — Słownik kolokacji angielskich

Future prospect kolokacja
Popularniejsza odmiana: future prospect
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Przyszła perspektywa
  1. future przymiotnik + prospect rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    We also need to look at the future prospects of Europe and the world.

    Podobne kolokacje: