"future contract" — Słownik kolokacji angielskich

future contract kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyszła umowa
  1. future przymiotnik + contract rzeczownik
    Silna kolokacja

    After the season, he was signed to a future contract in 2008.