"future minister" — Słownik kolokacji angielskich

future minister kolokacja
Popularniejsza odmiana: future Prime Minister
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): minister in spe
  1. future przymiotnik + minister rzeczownik
    Luźna kolokacja

    And he went out, laughing in the face of the future minister.