"future prosperity" — Słownik kolokacji angielskich

future prosperity kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyszły dobrobyt
  1. future przymiotnik + prosperity rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Deficit spending will have significant impact on the future prosperity of this nation if we do not get it under control.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo