"great prosperity" — Słownik kolokacji angielskich

great prosperity kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wielki dobrobyt
  1. great przymiotnik + prosperity rzeczownik
    Silna kolokacja

    Only he would lead us to greater prosperity and happiness.

powered by  eTutor logo