"economic prosperity" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dobrobyt gospodarczy
  1. economic przymiotnik + prosperity rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    And without investment, of course, there can be no economic prosperity.

powered by  eTutor logo