"future possibility" — Słownik kolokacji angielskich

future possibility kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyszła możliwość
  1. future przymiotnik + possibility rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Still others say that the program limits its participants' future academic possibilities too much.