"future direction" — Słownik kolokacji angielskich

future direction kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyszły kierunek
  1. future przymiotnik + direction rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Quality improvement in medical education: current state and future directions.