"future bride" — Słownik kolokacji angielskich

future bride kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyszła panna młoda
  1. future przymiotnik + bride rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The future bride's father is the actor, director and race car driver.

    Podobne kolokacje: