"future game" — Słownik kolokacji angielskich

future game kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyszła gra
  1. future przymiotnik + game rzeczownik
    Silna kolokacja

    Which makes me less likely to buy any future games from them.

    Podobne kolokacje: