"future reference" — Słownik kolokacji angielskich

future reference kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyszłe odniesienie
  1. future przymiotnik + reference rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I simply want to know which it was for future reference.

podobne do "future reference" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "future reference" po angielsku — Słownik polsko-angielski

inne