"future career" — Słownik kolokacji angielskich

future career kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyszła kariera
  1. future przymiotnik + career rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Asked what was important in their future careers, 38 percent said "having time to be with my family."

    Podobne kolokacje: