"Future Self" — Słownik kolokacji angielskich

Future Self kolokacja
Popularniejsza odmiana: future self
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Przyszłe Własne ja
  1. future przymiotnik + self rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Among other things, he wondered what had happened to his future self.

    Podobne kolokacje: