"future self" — Słownik kolokacji angielskich

future self kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyszłe własne ja
  1. future przymiotnik + self rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Among other things, he wondered what had happened to his future self.

    Podobne kolokacje: