"future attack" — Słownik kolokacji angielskich

future attack kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyszły atak
  1. future przymiotnik + attack rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    A second attack means you are more likely to have future attacks.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo