"future President" — Słownik kolokacji angielskich

future President kolokacja
Popularniejsza odmiana: future president
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyszły Prezydent
  1. future przymiotnik + president rzeczownik
    Silna kolokacja

    The father, however, had an early influence on the future president.