"future consideration" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyszłe rozważanie
  1. future przymiotnik + consideration rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The battle is for future considerations in the heavyweight title picture.