"future life" — Słownik kolokacji angielskich

future life kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyszłe życie
  1. future przymiotnik + life rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It has to be able to envision a better future life for itself and its children.

    Podobne kolokacje: