"future year" — Słownik kolokacji angielskich

future year kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyszły rok
  1. future przymiotnik + year rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    That would save the city about $115 million a year in future years.

    Podobne kolokacje: