"future episode" — Słownik kolokacji angielskich

future episode kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyszłe wydarzenie
  1. future przymiotnik + episode rzeczownik
    Silna kolokacja

    This action seems to have no consequences in future episodes.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo