"final episode" — Słownik kolokacji angielskich

final episode kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ostatnie wydarzenie
  1. final przymiotnik + episode rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She decided to leave the series after the final episode of season one.

    Podobne kolokacje: